Kontaktirajte nas

+383 38 220 403

Potrazi stranicu

Oko 1.130 novih poslova se ocekuje od III Faze PPSE

Dana 16 novembra 2021 godine, projekat Promovisanje zapošljavanja u privatnom sektoru započeo je treću fazu, koja će trajati do novembra 2025. Projekat će nastaviti da se fokusira na sektore hrane i prirodnih sastojaka i turizma.

Sa inovacijama i promenama kao ključnim rečima, projekat podržava mala i srednja preduzeća u svoja dva fokusna sektora da rade u poboljšanom tržišnom sistemu i rastu kako bi generisali inkluzivnije i pristojnije radne mogućnosti.

Nadovezujući se na ciljeve, dostignuća i lekcije naučene tokom prethodne faze, u Fazi III (2021 – 2025) projekat će se pozabaviti oporavkom privatnog sektora, razvojem, konsolidacijom i otvaranjem radnih mesta sa većim naglaskom na mlade, žene i manjine.

Kratke činjenice o Fazi III: https://ppse-kosovo.org/sr/o-nama/