Okupljanje zainteresovanih strana da razgovaraju o Strategiji za razvoj i promene

Participativni proces koji uključuje zainteresovane strane u sektoru povećava šanse za postizanje ciljeva. U skladu sa ovim pristupom, Svisscontact-ov projekat Promocija zapošljavanja u privatni sektor na Kosovu okupio je 29. novembra 2017. godine, grupu zainteresovanih strana iz različitih segmenata sektora za preradu hrane kako bi analizirala izazove i mogućnosti u diversifikaciji proizvoda, zadovoljavanju potražnje potrošača, kanala prodaje, ciljeve prodaje i aktivnosti za postizanje tih ciljeva.

U toku jutarnjih i popodnevnih sesija učesnici su razmatrali teme kao što su: tehnološki procesi, marketing usluge, pakovanje proizvoda, pristup finansijama, sajmovima i B2B sastancima, specifični zahtevi i sertifikati za izvozna tržišta, nedostatak informacija za zahteve izvoznog tržišta i operacije. Učesnici su razmišljali o idejama o tome šta uključene strane mogu učiniti kako bi što više iskoristile ove izazove i mogućnosti koje su identifikovane da doprinesu uspehu svog poslovanja.

Ideje i rezultati sesije biće integrisani u dugoročnu strategiju PPSE-a za sektor prerade hrane i prirodnih sastojaka.