Omogucavanje izvoza kosovskih proizvodaca borovnica na evropska tržišta

Globalna GAP certifikacija otvara nove mogućnosti izvoznog tržišta za kosovske proizvođače borovnica. U PPSE-u smo organizovali sastanak sa grupom od deset proizvođača borovnica kako bismo razgovarali o modalitetima kako dobiti certifikat.

“Imajući u vidu da se 90% ukupne proizvodnje borovnica na Kosovu izvozi, ovaj certifikat ima daleko veći značaj”- rekao je Besnik Cecelia, PPSE-ov facilitator. Partner za ovu aktivnost je udruženje Shoqata Mjedra e Kosovës, koje igra važnu ulogu u organiziranju sektora i širenju informacija. Iako će PPSE obezbediti spoljnu uslugu revizije koja će omogućiti kompanijama da dobiju certifikate, uključivanje Mjedra e Kosovës rezultira jeftinijom cenom certifikata.