Kontaktirajte nas

+383 38 220 403

Potrazi stranicu

Organizacije koje sprovode projekat

Swisscontact
Swisscontact je poslovno orijentisana fondacija za međunarodnu razvojnu saradnju. Predstavljena u 34 zemlje i sa preko 1200 zaposlenih organizacija, od 1959. godine organizacija promoviše ekonomski, društveni i ekološki razvoj.