Pocinje rad na izradi turisticke strategije za Kosovo

 Dana 4 novembra 2020 godine, Kosovsko Ministarstvo trgovine i industrije (MTI) organizovalo je inicijalni sastanak o razvoju turističke strategije za Kosovo. Cilj sastanka bio je izložiti naredne korake u skladu sa globalnim trendovima razvoja turizma nakon krize COVID-19 širom sveta.

Za ovaj rad MTI je podržan od strane projekta Promovisanje zapošljavanja u privatnom sektoru, švajcarske agencije za razvoj i saradnju na Kosovu. Turistički stručnjak iz Swisscontact-a Christian Palmer predstavio je učesnicima detalje švajcarskog modela St. Gallen za upravljanje destinacijama. Tokom sastanka, Palmer je naglasio važnost razumevanja turističkog ponašanja, lokalnih i društvenih iskustava, digitalizacije, različitih starosnih grupa turista i specifičnosti prakse održivog turizma. “Perspektiva razvoja turizma mora se zasnivati na razumevanju i poznavanju tokova posetilaca“, rekao je.

Predstavnik MTI Irfan Lipovica rekao je da je ovog puta učešće opština kao aktera u razvoju turističke strategije ključno, zajedno sa podrškom koju će pružiti švajcarski stručnjaci.