Podrška uspostavljanju održivog društvenog preduzeca u službi zajednice

U službi zajednice. Šta ova rečenica znači za TOKA? Jehona Ðurđealja, izvršni direktor ove neprofitabilne organizacije, koja je aktivna na Kosovu od aprila 2015 godine, kaže: “Da se ​​brinete više od svog neposrednog okruženja i radite ono što možete za one koji imaju manje sreće od vas” Danas su TOKA i PPSE potpisali sporazum o partnerstvu čiji su očekivani rezultati studija izvodljivosti za budući TOKA centar kako bi se pružila podrška tokom njegove tranzicije u društveno preduzeće sa opipljivim projektom osnivanja i vođenja jednog rekreativnog i ugostiteljskog centra na Kosovu .

"Nažalost, Kosovo je još uvek siromašna zemlja i oni koji žele da služe zajednici na održiv način, moraju biti kreativni, jer jedini način da se obezbedi održivost jeste stvaranje vlastitog prihoda. 
Centar TOKA ima za cilj da uradi upravo to za zajednicu ", kaže Jehona.  U tom procesu, aktivnost će doprinieti postojećim istraživanjima o Kosovskom pravnom okviru o socialnim preduzećima.