Poslovne žene na Kosovu istražuju globalne trendove u kompaniji Biofach

Sajmovi su dobro mesto za istraživanje trendova u industriji, umrežavanje informisanje i za dobro planiranje sledećih koraka. Ovo je iskustvo Blerinde Veliu iz Agroflorentine, kompanije koja se bavi lekovitim i aromatičnim biljkama, a koja je nedavno posetila Biofach, vodeći svetski sajam organske hrane koji se svake godine održava u Nemačkoj.

Blerinda se na sajmu susrela sa mnogim potencijalnim klijentima koji koriste LAB-ove i nedrvne šumske proizvode kao sirovinu za svoje proizvode. Inspiracija je još jedan dobitak sa kojim se vratila kući. “Impresionirana sam vizuelnim predstavljanjem kompanija. Na osnovu tamo dobijenih informacija, verujem da ćemo i mi primeniti promene u vizuelnim prikazima naše kompanije, a mi ćemo težiti sledeće godine da učestvujemo kao izlagači na sličnim sajmovima “, izjavila je Blerinda.

Agroflorentina, 99 Lule, Agroshkiponja, Biofruti i Bliff i pet kosovskih kompanija koje vode žene iz sektora LAB-a-a i NDSP-a su prvi put posetile sajam Biofach 2020. Ovu posetu podržala je Švajcarska agencija za razvoj i saradnju i PPSE projekat kroz svoje ciljane aktivnosti koje podržavaju ženske kompanije iz ovog sektora da istražuju globalne trendove u organskoj proizvodnji.