Prihodi koji stvaraju mogućnosti za romsku zajednicu kroz skupljanje otpadne plastike i recikliranje

Projekt podsticanja zapošljavanja u privatnom sektoru potpisao je partnerski ugovor sa kompanijom G-Plus d.o.o., kompanija za prikupljanje i preradu plastičnih otpadaka koja će podržati oko 30 romskih porodica da nastave sa proizvodnjom dohotka.

Ulaganje u novu mašinu za presovanje PET bočica i ostalog plastičnog materijala koji se može reciklirati omogućit će G-Plus doo, preduzeću za prikupljanje i recikliranje otpadnih plastičnih masa u Gračanici / Gračanici ne samo da poboljšava kapacitete obrade, već i stvara sedam novih radnih mesta unutar postrojenja i osigurava kontinuiranu aktivnost prihoda od oko 30 pojedinačnih sakupljača romske zajednice u obližnjem području. Ova investicija je podržana od  PPSE kao deo aktivnosti generiranja prihoda za ranjive skupine koje se usmjeravaju kroz Fond za socijalno uključivanje. Osim sticanja nove mašine za presovanje, kompanija će uložiti i u povećanje kapaciteta pojedinačnih skupljača kroz siguronosne mere i osigurati im odgovarajuću radnu opremu.