Privatni sektor pokretac rasta organske proizvodnje na Kosovu

Dana 22 marta 2019 godine, četrdesetak predstavnika ne – drvenih šumskih proizoda (NDŠP) i medicinskih aromatičnih biljaka (MAB) prisustvovalo je informativnoj sesiji o standardima organskih proizvoda i zahtevima za sertifikaciju.

Informativnu sesiju je organizovalo udruženje ORGANIKA – udruženje prerađivača i izvoznika NDŠP-a i MAB-a, kako bi sa sektorskim akterima podelili najnovije informacije o postupcima inspekcije i sertifikovanja za uzgoj, održivo prikupljanje i preradu biljaka, kao i prevoz, skladištenje i označavanje takvih proizvoda.

Kosovo je brzo postalo dobro pozicionirano na tržštu organskih proizvoda a privatni sektor prednjači. Da bi se osigurala bolja budućnost sektora lekovitih aromatičnih biljaka važno je da su svi preduzetnici i pojedinci dobro informisani o organskim standardima u spontanom sakupljanju, u uzgoju i preradi lekovitih aromatičnih biljaka. Prezentacije Albinspect-a, sertifikacionog tela i drugih podijeljenih informacija će dodatno podržati rast ovih preduzeća.

Ova informativna sesija je deo niza takvih sastanaka i ima za cilj da poveća kapacitete aktera u sektoru.