Procena ekonomskog uticaja COVID-19 na sektor ugostiteljstva na Kosovu

Sektor turizma i putovanja jedan je od sektora koji je znantno pogođen pandemijom COVID-19 koja je dovela do velikih zastoja u svetu. Iako stvarni efekti tek treba da budu izmereni, procene nisu ništa manje zabrinjavajuće. Prema Svjetskom oboru za putovanja i turizam, ovaj kritični sektor za otvaranje radnih mesta nalazi se pred egzistencijalnom pretnjom.

Na Kosovu, gruba procena dvomesečnog ekonomskog raskida ugostiteljskog sektora može imati sledeći uticaj: više od 12.000 neaktivnih zaposlenih koji su u riziku da izgube posao i bez primanja; ljudi zaposleni u ovom sektoru izgubili bi ukupan iznos plata od preko 6 miliona EUR ; Na 3.683 MSP-a direktno utiču troškovi gubitka prometa od oko 13 miliona evra, a zbog neaktivnosti ugostiteljskog sektora, dalji uticaj u umreženom sektoru mogao bi biti veći od 10 miliona evra.

Dok zemlje preduzimaju mere za ublažavanje ekonomske krize, projekat za unapređenje zapošljavanja privatnog sektora Švajcarske agencije za razvoj i saradnju na Kosovu sastavio je dokument o ekonomskom uticaju pandemije COVID-19 na sektor ugostiteljstva na Kosovu. Dokument je dostavljen Ministarstvu finansija i transfera na Kosovu kako bi podržao njihovo planiranje mera za ublažavanje za ovaj važan sektor ekonomije.

Celi članak pročitajte ovde: https://bit.ly/3bF7OAl