Razvoj turizma kroz efikasnu opštinsku strategiju

Uključujući dijalog sa učešćem javnog i privatnog sektora i opštinskih vlasti je ključan za razvoj bilo kojeg privrednog sektora kao što je  turizam u određenom regionu.

Opština Prizren je dana 22 marta 2019 godine, organizovala javnu raspravu na kojoj je predstavila nacrt strategije razvoja turizma u ovoj opštini. Predstavljene od strane zamenika gradonačalnika Ešrefa Memaja i direktora za turizam i ekonomski razvoj Sevila Kazaza, opštinske vlasti su naglasile svoju predanost ovoj strategiji i ohrabrile raspravu članova javnog i privatnog sektora o tome gde ova strategija vodi.  

Detaljne informacije o sadržaju startegije koja je izrađena na osnovu modela St. Gallen za upravljanje destinacijom, predstavio je Agon Nixha, stručnjak angažovan na projektu Promovisanja zapošljavanja u privatnom sektoru, kako bi se olakšao proces i tim koji se sastoji od lokalnih i međunarodnih stručnjaka.

Prisutni među publikom na raspravi su postavljali  pitanja i nudili sugestije o tome kako poboljšati strategiju.

Nacrt turističke strategije za Prizren je podržan od strane Swisscontacta-a na Kosovu u okviru aktivnosti razvoja turističkog sektora.