Kontaktirajte nas

+383 38 220 403

Potrazi stranicu

Razmatranje unutrašnje organizacije kompanije

Šta vaše kompanije čine kako bi se izdvojile kao uspešne kompanije, uzimajući u obzir brz razvoj u današnjem svetu biznisa? Kako možemo postići i održati kompaniju u takvom stanju? Kako proceniti razvoj inovacija, prave investicije, rast proizvodnje i proširenje kompanije kroz pravilno upravljanje glavnim adutima firme - ljudskim resursima?

Iskustvo i studije koje je PPSE realizovao na temu razvoja malih i srednjih preduzeća pokazuju da je izuzetno važno da firme imaju adekvatnu unutrašnju organizaciju i savremene metode korporativnog upravljanja. Upotreba savremenih principa upravljanja u strukturama i metodama malih i srednjih preduzeća je ključni faktor u širenju preduzeća i otvaranju novih radnih mesta.

Poboljšanje unutrašnje organizacije dolazi kao posledica angažovanja i promocije, što znači mnoštvo ljudskih resursa i efikasnosti, kao i veće uključivanje mladih i žena u privatnom sektoru. Pored toga, ona omogućava uspostavljanje transparentnosti, odgovornosti i poštovanja. Osim toga, gradi se uzajamno poverenje, poštenje i odgovornost ne samo između vlasnika, već i sa drugim povezanim licima. Dakle, ova strategija ima oblik preliminarnog koraka koji vodi ka ukupnom ekonomskom i socijalnom razvoju.

 

PPSE sprovodi pristup Razvoja sistema tržišta (MSD) sa ciljem promovisanja i uvođenja inovativnih proizvoda koji preko učesnika čine razliku koristeći sveobuhvatne modele, fleksibilno i održivo poslovanje. Za početak smo testirali bazu tržišne podrške učesnicima iz privatnog sektora pilotiranjem proizvoda svojih inovativnih usluga, a zatim smo promovisali uspešne priče uspešnih inovativnih proizvoda u malim srednjim preduzećima koja utiču na sistemske promene na ponašanju tržišta.

Jedan od PPSE intervencija u upravljanju i razvoju privatnog sektora je da podrži mala i srednja preduzeća Kosova, posebno onih koji rade u oblasti proizvodnje hrane i turizma da razviju svoju unutrašnju organizaciju što se smatra korakom ka razvoju performansi i širenju firme. U saradnji sa RECURA, dizajniran je poseban program koji se odnosi na potrebe svakog od malih i srednjih preduzeća.

Ovaj program predstavlja obuku o korporativnom upravljanju i unutrašnjoj organizaciji firmi koja je predstavljena rukovodiocima, vlasnicima i menadžerima firmi, kao i internu obuku specijalnih tretmana za korporativno upravljanje.

Program sada služi kao odličan primer za razumevanje metode pravilnog korporativnog upravljanja i bolje unutrašnje organizacije kompanija koje pomažu kompanijama da ostvare napredak na putu ka postizanju ciljeva; u privlačenju investicija; u poboljšanju njihovog učinka; kao i njihovu integraciju na tržištu i važnim poslovnim mrežama. Efekti ovog programa su primetni i izvan samih odgovarajućih sesija. Dok mala i srednja preduzeća koja su deo programa već primenjuju odgovarajuće metode unutrašnje organizacije tokom njihove potražnje, zahtevi za takvim uslugama stalno rastu.

Neke očekivane koristi od programa

  • Poboljšanje performansi, konkurentnosti, profitabilnosti i dugoročne vrednosti kompanije
  • Poboljšanje produktivnosti i raznovrsnosti ljudskih kadrova
  • Unapređeni procesi donošenja odluka
  • Definisanje i implementacije korporativne strategije i upravljanja
  • Precizna podela odgovornosti i radnih mesta
  • Uspostavljanje struktura interne kontrole
  • Izgradnja ugleda i poverenja putem jačanja odnosa između stranaka.