Stvaranje mogucnosti u ostvarivanju prihoda za romsku zajednicu

Dana 15 novembra 2018 godine, predstavnici Švajcarske agencije za razvoj i saradnju su se sastali sa partnerima i korisnicima Svisscontact projekata u aktivnostima o stvaranju prihoda za romsku zajednicu i poboljšanju sistema upravljanja otpadom.

“Socialna inkluzija podrazumeva pružanje ekonomskih prilika i pristup radnim mestima za ranjive grupe koja ispunjavaju njihove težnje za poboljšanjem uslova života, radeći na dostojanstven način” – istakla je Argjentina Grazhdani, direktor PPSE. Predstavnici SDC su posetili kuću Ismeta Selimovića, pripadnika romske zajednice koji živi u Gračanici,i oca šestoro dece,koji je nedavno je stekao mašinu za presovanje koja će za najmanje trostruko povećati njegovu aktivnost u prikupljanju plastičnih boca. Ismet je jedan od troje romskih individualnih sakupljača koji je primio mašinu za presovanje od G-PLUS kompanije.

G-PLUS je kompanija za sakupljanje i recikliranje otpada koja sarađuje sa opštinom Gračanica i PPSE-om u aktivnostima za podršku generisanja dohotka za romsku zajednicu u toj oblasti. Aktivnost je deo šireg projekta za poboljšanje upravljanja otpadom u ovoj opštini, sa jedne strane, sa ciljem da se poveća pristup pojedinih sakupljača do kolektivnog sakupljališta otpada koji može da se reciklira, a sa druge strane da se podigne svest stanovništva o značaju sortiranja otpada na nivou domaćinstva.

Predstavnici SDC-a koji su posetili prostorije kompanije zajedno sa Ismetom, su direktno saznali od kompanije o uticaju ove inicijative privatno – javnog sektora.