Stvaranje novih mogucnosti za poljoprivrednike iz manjinskih zajednica

Širenje organskog uzgoja lekovitih aromatičnih biljaka (LAB) putem novog sabirnog centra koji će biti uspostavljen u selu Livađe.

Ismajl Butić, vlasnik, ima jasnu viziju: podržati lokalne poljoprivrednike da pređu sa tradicionalnih useva na ovu novu profitabilnu aktivnost, proširiti broj uzgajivača, pre svega iz romske i srpske zajednice, i stvoriti nove tržišne mogućnosti za njih. Zapravo, g. Ismajl Butić će raditi sa Agroproductom, jednom od vodećih kompanija u sektoru LAB-a na Kosovu.

PPSE podržava sabirni centar sušarom za LAB-e i certifikacijom zemljišta za organsku obradu.