Švajcarska Vlada nastavlja sa podrškom Promocije zapošljavanja u privatnom sektoru na Kosovu

Ministar trgovine i industrije Kosova Bajram Hasani i Direktor Švajcarske kancelarije za saradnju na Kosovu Patrick Etienne potpisali su 13. decembra 2017. godine Sporazum o nastavku podrške Švajcarske Vlade za stvaranje novih radnih mesta u privatnom sektoru na Kosovu.

“Glavna svrha ovog granta je otvaranje novih radnih mesta. Mi smo posvećeni realizaciji ovog cilja. Nadamo se da će Švajcarska Vlada nastaviti sa pružanjem podrške Ministarstvu trgovine i industrije i građanima Kosova “, rekao je ministar Hasani.

Kroz ovaj Sporazum, u naredne četiri godine će se utrošiti oko 7 miliona CHF kako bi se ojačala mala i srednja preduzeća, sa posebnim osvrtom na otvaranje novih radnih mesta. Ovaj cilj je deo mandata projekta Promocije zapošljavanja u privatnom sektoru. Ovaj projekat je deo napora Švajcarske Vlade da podrži razvoj privatnog sektora na Kosovu. Implementira ga Swisscontact, u partnerstvu sa Institutom Riinvest.