Svisscontact Kosovo potpisuje Memorandum sa opštinom Priština o razvoju turističke strategije grada

Dalji razvoj turističke strategije za razvoj Prištine, glavnog grada Kosova koja dopunjuje ulaganja i investicije u gradsku kulturnu infrastrukturu i zaštitu kulturnog nasleđa je predmet Memoranduma o razumevanju potpisan 22 marta 2018 godine.
 
Memorandum o razumevanju potpisan od strane direktorice Swisscontact-ovog projekta Promovisanja zapošljavanja u privatnom sektoru, Arđentine Graždani i gradonačelnika Prištine, Špend Ahmeti-ja nastoji podržati opštinu u ulaganjima za obnovu kulturnog nasleđa, koja obuhvata osnivanje dva nova muzeja za promociju savremene umetnosti na Kosovu.
 
Ovim memorandumom, Svisscontact će sarađivati sa opštinom Priština u cilju razvijanja turističke strategije, kako bi se pronašli modeli za efikasno upravljanje spomenicima, obuku vodiča i razvoj novih turističkih proizvoda, čime će se doprineti stvaranju većeg prihoda i novih radnih mesta.