Kontaktirajte nas

+383 38 220 403

Potrazi stranicu

Turizam

Ove sektorske intervencije imaju za cilj da direktno doprinesu povećanom broju turista koji troše više i ostaju duže u destinaciji, što dovodi do većeg prihoda i zaposlenosti. Ove intervencije streme ka podržavanju razvoja novih proizvoda širom Kosova, poboljšavanju turističkih atrakcija, intenziviranju međunarodne turističke promocije i pružanju kratkoročnih obuka za specijalna zanimanja vezana za turizam