Potrazi stranicu

U potrazi za novim stranim tržištem za ne-drvene šumske proizvode sa Kosova

U julu 2018 godine, grupa kosovskih proizvođača i prerađivača prirodno kultivisanih i ne-drvenih šumskih proizvoda otišla je u trodnevnu prodajnu misiju u Švajcarsku. Cilj putovanja bio je susret sa švajcarskim kompanijama koje posluju u istom sektoru i istražuju potencijale izgradnje strateških partnerstava.

Šest kosovskih kompanija: Agroproduct, Fungo LLC, Eurofruti, Peppermint International, Agroflorentina i Natyra su se sastale sa četiri švajcarske kompanije. Sastanci su se uglavnom fokusirali na prezentaciju kvaliteta i raznolikosti proizvoda napravljenih na Kosovu i kako se takvi proizvodi mogu prilagoditi zahtevima švicarskih kupaca.

Ovu prodajnu misiju je organizovao Svisscontact-ov projekat  promovisanja zapošljavanja u privatnom sektoru na Kosovu u saradnji sa kompanijom Triple – E, sa sedištem u Švajcarskoj koja se bavi uspostavljanjem međunarodnih poslovnih veza i posredovanja.

"Trenutno, ne-drveni šumski proizvodi sa Kosova su u manjoj meri prisutni na švajcarskom tržištu u poređenju sa drugim evropskim zemljama, i tu vidimo izvrsnu priliku za proširenje tržišta za naše proizvođače", kaže Besnik Cecelia, tržišni facilitator u PPSE-u.

Generalno, švajcarske kolege su dobro primile prezentaciju kompanija i njihovu paletu proizvoda. "Nakon što smo završili ovu prodajnu misiju, mi smo u pripremi za povratnu posetu švajcarskih kompanija, koje su zainteresovane za proveru aktivnosti kosovskih proizvođača na licu mesta", kaže Cecelia.