Unapredenje znanja o preradi voca i povrca

Prošle nedelje, grupa od 12 predstavnika iz različitih kompanija za proizvodnju i preradu voća i povrća sa Kosova pohađala je petodnevnu obuku na Univerzitetu za hranu i tehnologiju u Plovidvu u Bugarskoj, koja je posebno prilagođena od strane ekipe akademika za potrebe ove grupe i industrije.

Glavne teme obuke sastojale su se od: klasifikacije i definicije voća i povrća, osnova konzerviranja hrane, metode sušenja, operacije proizvodnje konzerviranog voća i povrća, voćnih sokova, proizvodnje džemova i želea i nektara. Obuka je imala i teoretski i praktični deo kao i posete lokalnim kompanijama. 

Obuku je organizovao CEED Kosovo, u partnerstvu sa projektom Promovisanje zapošljavanja u privatnom sektoru, što je deo aktivnosti koja podržava lokalne proizvođače da unaprede proizvodne procese.