Vesti

Na Kosovu se otvara prva Soba za Bekstvo

Na Kosovu se otvara prva Soba za Bekstvo
18-03-2019

Kako bi doprineo daljem povećanju aktivnosti u Prištini - za posetioce, turiste i lokalno stanovništvo – PPSE je podržao RAZ GROUP da ot

Korišcenje podataka za pothranu narednih strateških poteza u poljoprivredi

Korišcenje podataka za pothranu narednih strateških poteza u poljoprivredi
18-03-2019

Koji bi sada mogli biti strateški poljoprivredni sektori i podsektori na Kosovu? Kako grantovi kao bespovratna sredstva i subvencije mogu poslužiti kao c

Agronomi iz poljoprivrednih apoteka proširuju svoja znanja o najboljim praksama uzgoja sadnica

Agronomi iz poljoprivrednih apoteka proširuju svoja znanja o najboljim praksama uzgoja sadnica
28-02-2019

Odnos između ranog zbrinjavanja semena za povrće i rasta sadnica potrebnog kvaliteta zavisi o dobroj poljoprivrednoj praksi koja se u velikoj meri promovira i

Omogucavanje izvoza kosovskih proizvodaca borovnica na evropska tržišta

Omogucavanje izvoza kosovskih proizvodaca borovnica na evropska tržišta
06-02-2019

Globalna GAP certifikacija otvara nove mogućnosti izvoznog tržišta za kosovske proizvođače borovnica. U PPSE-u smo organizovali sastanak sa grupom od d

Okrugli sto sa akterima iz sektora ulaznih dilera i dubriva

Okrugli sto sa akterima iz sektora ulaznih dilera i dubriva
20-12-2018

Udruženje trgovaca ulaznih dilera i đubriva - SHTIB - organizovalo je okrugli sto uz učešće aktera iz ovog sektora. Okrugli sto j

Organski sertifikati Kosovskih proizvoda cine ih konkurentnijim za medunarodna tržišta

Organski sertifikati Kosovskih proizvoda cine ih konkurentnijim za medunarodna tržišta
19-12-2018

Dana 19 decembra, 2018 godine, održana je  ceremonija dodele "Organskog Sertifikovanja" za 25 kosovskih kompanija koja se bave prikupljanjem i preradom ne-drvnih š

Maksimiziranje mogucnosti generisanja prihoda za individualne sakupljace otpada

Maksimiziranje mogucnosti generisanja prihoda za individualne sakupljace otpada
12-12-2018

Tokom dva dana grupa ljudi pripadnika romske zajednice iz opštine Gračanica koja se bave sakupljanjem otpada su se sastala kako bi r

Lokalni proizvodac pokrece novu liniju obrade semena bundeve

 Lokalni proizvodac pokrece novu liniju obrade semena bundeve
12-12-2018

Kompanija Produktet Natyrale të Kosovës (PNK),je preduzeće kojoj je osnovna delatnost  uzgoj bundeva i obrada semena od bundeve. Kompanija je 11 decembra 201

Stvaranje mogucnosti u ostvarivanju prihoda za romsku zajednicu

Stvaranje mogucnosti u ostvarivanju prihoda za romsku zajednicu
16-11-2018

Dana 15 novembra 2018 godine, predstavnici Švajcarske agencije za razvoj i saradnju su se sastali sa partnerima i korisnicima Svisscontact

Kosovske kompanije za preradu hrane uce od najboljih regionalnih iskustava

Kosovske kompanije za preradu hrane uce od najboljih regionalnih iskustava
01-11-2018

CEED Kosovo je tokom 25 i 27 oktobra organizovao studijsku posetu u Plovdivu u Bugarskoj. Cilj ove studijske posete bio je da se stekne znanje i nauči

Usredsredeno poslovno uskladivanje približava kosovska preduzeca švajcarskom tržištu

Usredsredeno poslovno uskladivanje približava kosovska preduzeca švajcarskom tržištu
31-10-2018

Olakšavanje sastanaka između kompanija na Kosovu i u Evropi je takođe drugi način da se kaže kako se sprovode aktivnosti po pitanju među

Podrška uspostavljanju održivog društvenog preduzeca u službi zajednice

Podrška uspostavljanju održivog društvenog preduzeca u službi zajednice
30-10-2018

U službi zajednice. Šta ova rečenica znači za TOKA? Jehona Ðurđealja, izvršni direktor ove neprofitabilne organizacije, koja je aktivna na Kosovu