Žene pokrecu nove kompanije uz švajcarsku podršku

Mejreme Gerbani i Hava Abdulahu kreću u nova iskustva kao vlasnice preduzeća i poslodavci.

Nakon pohađanja niza poslovnih obuka koje je organizovala Mreža žena Roma, Aškalija i Egipćana sa Kosova, obe su razradile svoje poslovne ideje i dobile početne start -up grantove u okviru projekta Svisscontact za podsticanje zapošljavanja u privatnom sektoru.  

Mejreme, već iskusna krojačica, sada će se baviti sopstvenom proizvodnom aktivnošću, praveći odeću od samog početka za svoje kupce, pre svega velike proizvođače uniformi i sportske odeće. Hava će svoju porodičnu poljoprivrednu aktivnost mlečne proizvodnje dovesti na viši  nivo i udovoljiti zahtevima sve veće liste kupaca koji vole njen sir.   

Ova aktivnost je deo napora za socialnu uključenost PPSE-a usmerenu na žene i devojke iz romskih, aškalijskih i egipatskih zajednica na Kosovu, kako bi im pomogla na njihovom putu preduzetništva u smislu sredstava za samo-osnaživanje.